Komisyonlar

KOMİSYON

KOMİSYON ÜYELERİ

GÖREVLERİ 

 

Öğrenci İntibak/ Ders Muafiyet/ Yatay Geçiş


Öğr.Gör. G. Yelda GÜNDÜZALP İLBEYLİ

Yüksekokulumuza Yatay Geçiş yapmak isteyen öğrencilerin, daha önce başka bir üniversitede öğrenim görmüş ve başarılı oldukları derslerden muaf olma talep eden öğrencilerin ve Yüksekokulumuzda uygulanmakta olan ders planlarında yapılan değişikliklerin yeni ders planlarına intibaklarının sağlanması konularında  “Çukurova Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”  ve “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik”  ile Üniversitemiz “Yatay Geçiş Yönergesi” hükümlerine göre inceleme yapmak ,esasları belirlemek ve Düzenlenen Raporları Müdürlüğümüze sunmak

.Dr.Öğretim ÜyesiNurhayat ÇULLUOĞLU

Öğr.Gör.Dr. Adnan GÖKTEN

Öğr.Gör.Dr. B.Zafer BERİKOL

Öğr.Gör. Birsen DAĞLI

Öğr.Gör. Erbil RADAVUŞ

 

 


 

 

Öğrenci Hareketliliği Koordinatörleri Komisyonu


Doç.Dr. Fahriye Bihter ZAİMOĞLU ONAT

ERASMUS Öğrenim ve Staj Hareketliliğinden, FARABİ DeğişimProgramı veya MEVLANA Değişim Programından faydalanmak isteyen Yüksekokulumuz öğrencilerini  ilgili yönetmelik ve yönerge hükümlerine uygun  bilgilendirmek, yönlendirmek ve üniversitemiz ilgili birimi ile görüşme ve yazışmaları takip etmek


Öğr.Gör.Dr. Bilal Zafer BERİKOL

 


Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Komisyonu


Uz.Öğrt.Abdurrahman KÜTÜK

Yüksekokulumuzca veya Yüksekokulumuzda düzenlenecek her türlü sosyal ve kültürel faaliyetlerin organizasyonu ile Öğrencilerimizin Diploma ve  Mezuniyet Tören Programını koordine etmek


Yük.Ok.Sek.Kasım DAĞLI

Bilg.İşlt.İlman YÜCE

Bilg.İşlt.Nurhayat RÜZGAR

 

 

 

SKS İşlemleri Komisyonu

Dr.Öğretim ÜyesiNurhayat ÇULLUOĞLU

Yüksekokulumuz öğrencisi olup talep edenler arasından seçilmek üzere öğrencilerimize Rektörlüğümüzce verilen Yemek bursu, kontenjan dahilinde KYK bursu ile burs kapsamında kısmi zamanlı öğrencilerin başvurularını ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ hükümlerine göre değerlendirip Yüksekokul Müdürlüğüne sunmak


Öğr.Gör.Dr Nazan KUL TÜLÜ

 

Bilg.İşlt.Beyazıt KURTARAN

Teknisyen Lokman İNCE

 

 

 

Yapı ve Çevre KomisyonuYüksekokulumuz bahçesinin düzenlenmesi, her türlü ağaç dikimi/kesimi, bakımı, ilaçlanması, gübrelenmesi, meyvelerinin toplatılıp değerlendirilmesi, Yüksekokulumuz binasının fiziksel ve işlevsel eksikliklerinin tespiti ile giderilmesinin temini ile gerektiğinde Müdürlüğümüze önerilerde bulunmakYük.Ok.Sek.Kasım DAĞLI

Teknisyen Zafer GÜLCE

Teknisyen Mustafa ÇETİNER

Teknisyen Ali SARIGÖZ

Söz.Pers.Soner ÜNLÜ

 

 

 

 

Satın Alma KomisyonuYüksekokulumuzda eğitim-öğretimde kullanılan derslikler, laboratuarlar ile hizmet binasının ihtiyaçlarını tespit etmek ve ihtiyaçların temini için Müdürlüğe bilgi vermek, akademik ve idari personellerden gelen talepleri Müdürlüğe bildirmek, bütçe durumuna göre laboratuar ve sınıfların alt yapılarının geliştirilmesi ve güçlendirilmesi için çalışma yapıp Müdürlüğe bildirmek ve Harcama yetkilisi olarak Müdürlüğün karar verdiği harcamaları ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun olarak piyasa araştırmasına müteakip satın almak üzere


Yük.Ok.Sek.Kasım DAĞLI

Bilg.İşlt.Hasan KARA

Bilg.İşlt.Ali YILDIRIM

 

 

 

 

Muayene ve Kabul KomisyonuÖğr.Gör. G. Yelda GÜNDÜZALP İLBEYLİ

Kanun ve yönetmeliklere uygun olarak  Satın Alma Komisyonu tarafından Yüksekokulumuza alınan tüm mal ve malzemelerin teknik şartnameye, ihtiyaçlara veya standartlara uygun olup-olmadığını kontrol etmek, alınan mal ve hizmetleri tutanakla belirlemek üzereÖğr.Gör.Erkut TEKELİ

Teknisyen Zafer GÜLCE

Teknisyen Mustafa ÇETİNER

Bilg.İşlt.Musa KAMALI

Bilg.İşlt.Bekir SEZEN

Öğr.Gör.Erkut TEKELİ

 


 

Öğrenci Disiplin Komisyonu


Öğr.Gör.Erkut TEKELİ

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci disiplin yönetmeliğine aykırı hareket ettiği tespit edilenlerin mezkur yönetmelik hükümlerine göre disiplin soruşturmalarını yapmak ve rapor halinde Müdürlüğe sunmak
 

 

 

Sportif Etkinlikler KomisyonuOkt.Dr.Adnan GÖKTEN

Yüksekokulumuz öğrencilerinin  kendi aralarında düzenledikleri ve Müdürlüğümüzce organize edilen bölümler arası, programlar arası veya üniversitemizce organize edilen ÜNİLİG kapsamındaki turnuvaya katılacak öğrencilerin belirlenmesi, gerektiğinde sağlık raporlarının alınması,  Rektörlüğümüzce irtibat kurulması,  gerektiğinde Adana’ya götürülüp-getirilmesiBilg.İşlt.Beyazıt KURTARAN

Teknisyen Ali SARIGÖZ

İşçi Cuma YİĞEN


 

 

Bilgi İşlem KomisyonuÖğr.Gör.Erkut TEKELİ

Yüksekokulumuz Web sayfasının düzenlenmesi ve güncellenmesi, Yüksekokulumuza alınmasına karar verilen bilgisayarların teknik şartnamelerinin hazırlanması, alınan malzemelerin kurulması, bilgisayarların her türlü virüse karşı programlanması, İnternet ağının korunması ve her türlü arızasının giderilmesi, yeni ağ çekilmesi ile ihtiyaç halinde Müdürlüğe bilgi verilmesi


Teknisyen Lokman İNCE

Bilg.İşlt.Bekir SEZEN

Teknisyen Mustafa ÇETİNER