Öğr.Gör.Dr. Bihter ZAİMOĞLU

 
 

Akademik Personel Bilgi Sistemi
AD-SOYAD : F. Bihter ZAİMOĞLU ONAT

DOGUM TARİHİ : 16.07.1978

GİRİS YILI : 2001

E-MAİL<span
style=’font-size:12.0pt;font-family:”Times New Roman”,”serif”;mso-fareast-font-family:
“Times New Roman”;mso-fareast-language:TR’>

bzaimoglu@cu.edu.tr<span
style=’font-size:12.0pt;font-family:”Times New Roman”,”serif”;mso-fareast-font-family:
“Times New Roman”;mso-fareast-language:TR’>

DAHİLİ<span
style=’font-size:12.0pt;font-family:”Times New Roman”,”serif”;mso-fareast-font-family:
“Times New Roman”;mso-fareast-language:TR’>

0 322 <span
class=GramE>5165477-111

SANTRAL<span
style=’font-size:12.0pt;font-family:”Times New Roman”,”serif”;mso-fareast-font-family:
“Times New Roman”;mso-fareast-language:TR’>

0 322
5165477

FAKS<span
style=’font-size:12.0pt;font-family:”Times New Roman”,”serif”;mso-fareast-font-family:
“Times New Roman”;mso-fareast-language:TR’>

 

YABANCI
DİL

İngilizce
(Uds 68,75)

 

style=’width:507.75pt;mso-cellspacing:0cm;border:solid windowtext 1.0pt;
mso-border-alt:solid windowtext .5pt;mso-yfti-tbllook:1184;mso-padding-alt:
0cm 0cm 0cm 0cm;mso-border-insideh:.5pt solid windowtext;mso-border-insidev:
.5pt solid windowtext’>

DERECE<span
style=’font-size:12.0pt;font-family:”Times New Roman”,”serif”;mso-fareast-font-family:
“Times New Roman”;mso-fareast-language:TR’>

ALAN<span
style=’font-size:12.0pt;font-family:”Times New Roman”,”serif”;mso-fareast-font-family:
“Times New Roman”;mso-fareast-language:TR’>

ÜNİVERSİTE<span
style=’font-size:12.0pt;font-family:”Times New Roman”,”serif”;mso-fareast-font-family:
“Times New Roman”;mso-fareast-language:TR’>

YIL<span
style=’font-size:12.0pt;font-family:”Times New Roman”,”serif”;mso-fareast-font-family:
“Times New Roman”;mso-fareast-language:TR’>

LİSANS<span
style=’font-size:12.0pt;font-family:”Times New Roman”,”serif”;mso-fareast-font-family:
“Times New Roman”;mso-fareast-language:TR’>

Ziraat <span
class=SpellE>Fakultesi
Bitki Koruma

Gaziosmanpaşa<span
style=’font-size:12.0pt;font-family:”Times New Roman”,”serif”;mso-fareast-font-family:
“Times New Roman”;mso-fareast-language:TR’>

1997-2001<span
style=’font-size:12.0pt;font-family:”Times New Roman”,”serif”;mso-fareast-font-family:
“Times New Roman”;mso-fareast-language:TR’>

YÜKSEK
LİSANS

Ziraat <span
class=SpellE>Fakultesi
Tarla Bitkileri
<span
style=’font-size:12.0pt;font-family:”Times New Roman”,”serif”;mso-fareast-font-family:
“Times New Roman”;mso-fareast-language:TR’>

Çukurova<span
style=’font-size:12.0pt;font-family:”Times New Roman”,”serif”;mso-fareast-font-family:
“Times New Roman”;mso-fareast-language:TR’>

2001-2003<span
style=’font-size:12.0pt;font-family:”Times New Roman”,”serif”;mso-fareast-font-family:
“Times New Roman”;mso-fareast-language:TR’>

DOKTORA<span
style=’font-size:12.0pt;font-family:”Times New Roman”,”serif”;mso-fareast-font-family:
“Times New Roman”;mso-fareast-language:TR’>

Ziraat <span
class=SpellE>Fakultesi
Tarla Bitkileri
<span
style=’font-size:12.0pt;font-family:”Times New Roman”,”serif”;mso-fareast-font-family:
“Times New Roman”;mso-fareast-language:TR’>

Çukurova<span
style=’font-size:12.0pt;font-family:”Times New Roman”,”serif”;mso-fareast-font-family:
“Times New Roman”;mso-fareast-language:TR’>

2007-<span
style=’font-size:12.0pt;font-family:”Times New Roman”,”serif”;mso-fareast-font-family:
“Times New Roman”;mso-fareast-language:TR’>

 

style=’width:507.75pt;mso-cellspacing:0cm;border:solid windowtext 1.0pt;
mso-border-alt:solid windowtext .5pt;mso-yfti-tbllook:1184;mso-padding-alt:
0cm 0cm 0cm 0cm;mso-border-insideh:.5pt solid windowtext;mso-border-insidev:
.5pt solid windowtext’>

AKADEMİK ÜNVANLAR

LİSANS<span
style=’font-size:12.0pt;font-family:”Times New Roman”,”serif”;mso-fareast-font-family:
“Times New Roman”;mso-fareast-language:TR’>

 

YÜKSEK
LİSANS

 

DOKTORA<span
style=’font-size:12.0pt;font-family:”Times New Roman”,”serif”;mso-fareast-font-family:
“Times New Roman”;mso-fareast-language:TR’>

 

 

style=’width:507.75pt;mso-cellspacing:0cm;border:solid windowtext 1.0pt;
mso-border-alt:solid windowtext .5pt;mso-yfti-tbllook:1184;mso-padding-alt:
0cm 0cm 0cm 0cm;mso-border-insideh:.5pt solid windowtext;mso-border-insidev:
.5pt solid windowtext’>

İDARİ ÜNVANLAR

LİSANS<span
style=’font-size:12.0pt;font-family:”Times New Roman”,”serif”;mso-fareast-font-family:
“Times New Roman”;mso-fareast-language:TR’>

 

YÜKSEK
LİSANS

 

DOKTORA<span
style=’font-size:12.0pt;font-family:”Times New Roman”,”serif”;mso-fareast-font-family:
“Times New Roman”;mso-fareast-language:TR’>

 

ÖZGECMİS<span
style=’font-size:12.0pt;font-family:”Times New Roman”,”serif”;mso-fareast-font-family:
“Times New Roman”;mso-fareast-language:TR’>


1978 yılında Adana’da doğdum. İlk, orta ve lise eğitimimi Kozan’da
tamamladıktan sonra 1997 yılında Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesini
kazandım. 2001 yılında Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri
Anabilim Dalında yüksek lisansımı bitirdim. 2007 yılında Amerika Birleşik
Devletleri Georgia Üniversitesinde eğitimime devam ettim. Halen Çukurova
Üniversitesi Tarla Bitkileri Anabilim Dalında doktora eğitimini sürdürmekteyim
ve 2001 yılından beri Çukurova Üniversitesi Kozan MYO da Öğretim Görevlisi
olarak çalışmaktayım.

 <span
style=’font-size:12.0pt;font-family:”Times New Roman”,”serif”;mso-fareast-font-family:
“Times New Roman”;mso-fareast-language:TR’>

BİLİMSEL
ÇALIŞMALAR


1. ZAİMOĞLU,B., ARIOĞLU,H.H., ASLAN,
M.,2004. Effects of Seed <span
class=SpellE>Quality
on Plant <span
class=SpellE>Population and <span
class=SpellE>Seed Yield of Double
Cropped Soybean in <span
class=SpellE>the Mediterranean <span
class=SpellE>Region of Turkey. <span
class=SpellE>Asian Journal of <span
class=SpellE>Plant Science, 3 (5):<span
class=GramE>574-577.


2. ARIOĞLU,H.H., ÇALIŞKAN,M.E., ÇÜRÜK,U., ZAİMOĞLU,B.,
ÇELİK,H., GÜLLÜOĞLU,L., 2005. The Effect
of Harvest Date on <span
class=SpellE>Tuber
Yield and
Quality Characteristics of <span
class=SpellE>Some Processing <span
class=SpellE>Potato Cultivars Under <span
class=SpellE>the Mediterranean <span
class=SpellE>Conditions


3.ÇALIŞKAN,M.E., ARIOĞLU;H.H., ZAİMOĞLU,B.,
ÇÜRÜK,U., GÜLLÜOĞLU,L., 2005. The Effect
of Cytozyme Crop <span
class=SpellE>Extra
Aplication On <span
class=SpellE>Tuber Formation <span
class=SpellE>and Tuber Yield
in Early Potato <span
class=SpellE>Production. 16th. Triennial
Conference of the EAPR. July
17-22,2005 Bilbao-İSPANYA. 216-219.


4. GÜLLÜOĞLU,L, KURT,C., ARIOĞLU,H.,
ZAİMOĞLU,B., ASLAN,M.,2010. The Researches
on Soybean (Glycine
Max
  Merr.) <span
class=SpellE>Variety
Breeding <span
class=SpellE>For Resistance <span
class=SpellE>toWhitefly in Turkey. <span
class=SpellE>Turkish

 KONGRE ve BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN
BİLDİRİLER.

1.
ARIOĞLU,H.H., İNCİKLİ,H., ZAİMOĞLU,B., GÜLLÜOĞLU,L., 2002
Çukurova  Bölgesinde Turfanda Patates Yetiştiriciliği Üzerinde
Araştırmalar. III. Ulusal Patates Kongresi (23-27
Eylül 2002) Bildiriler Kitabı, s.117-123, İzmir.

2.
ARIOĞLU,H.H., ÇALIŞKAN,S., SÖĞÜT,T., GÜLLÜOĞLU,L., ZAİMOĞLU,B.,
2003. Türkiye’de Yağlı  Tohum Üretimini Artırabilme Olanaklarının
Belirlenmesi Üzerinde Araştırmalar. Türkiye Yağlı Tohumlar Simpozyumu
(Basımda).


3. ARIOĞLU,H., SÖĞÜT,T., GÜLLÜOĞLU,L., ZAİMOĞLU,B.,
2003. GAP Bölgesinde Ekim Nöbetine Girebilecek Alternatif Tarla Bitkileri ve Bunların
Türkiye Ekonomisine Katkısı. GAP 3. Tarım Kongresi Bildirileri. s. <span
class=GramE>239-244
.Şanlıurfa.


4. GÜLLÜOĞLU,L., ARIOĞLU,H., SÖĞÜT,T., ZAİMOĞLU,B.,
2003. GAP Bölgesinde Yağlı Tohumlu Bitkilerin Üretim Potansiyellerinin
Belirlenmesi Üzerinde Araştırmalar. GAP 3. Tarım Kongresi Bildirileri. s. <span
class=GramE>539-542
. Şanlıurfa (Poster)


5. ZAİMOĞLU,B., ARIOĞLU,H., GÜLLÜOĞLU,L., 2003.
Soya Tohumunda Aranan Kalite Özellikleri, Kaliteyi Etkiliyen
Faktörler ve Kalite Analiz Yöntemleri. GAP 3. Tarım Kongresi Bildirileri. s. <span
class=GramE>535-538
. Şanlıurfa (Poster)

6. ARIOĞLU,H<span
class=GramE>.,
ÇALIŞKAN,S., SÖĞÜT,T., İNCİKLİ,H., ZAİMOĞLU,B.,
GÜLLÜOĞLU,L., 2003. Çukurova Bölgesi İkinci Ürün Koşullarına Uygun Soya Çeşit
Islahı Üzerinde Araştırmalar. Türkiye 5. Tarla Bitkileri Kongresi.<span
class=GramE>13-17 Ekim 2003 Diyarbakır (Basımda)


7. ARIOĞLU,H., ÇALIŞKAN,S., SÖĞÜT,T., İNCİKLİ,H., ZAİMOĞLU,B.,
GÜLLÜOĞLU,L., 2003. Çukurova Koşullarına Uygun Yerfıstığı Çeşit Islahı Üzerinde
Araştırmalar. Türkiye 5. Tarla Bitkileri Kongresi.13-17
Ekim 2003 Diyarbakır (Basımda)


8. ARIOĞLU, H., TOKLU,B., İNCİKLİ,H., ZAİMOĞLU,B.,
2003. Yerfıstığı Tarımında Farklı Gelişme Dönemlerinde Uygulanan <span
class=SpellE>Cytozyme
Crop Extra’nın
Verim ve Önemli Bitkisel Özelliklere Etkisi. Türkiye 5. Tarla Bitkileri
Kongresi.13-17 Ekim 2003 Diyarbakır (Basımda) (Poster)


9. ZAİMOĞLU,B., ARIOĞLU,H., ÇÜRÜK,U., SÖĞÜT,T.,
BEK,D., GÜLLÜOĞLU L., 2005. İkinci Ürün Koşullarında Yetişebilecek Soya (<span
class=SpellE>Glycine
Max <span
class=SpellE>Merr.) Çeşit Ve Hatlar İle Bunların Önemli Tarımsal ve
Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi. Türkiye 6. Tarla Bitkileri Kongresi
Bildirileri


10. ARIOĞLU,H.H., ZAİMOĞLU,B., ÇALIŞKAN,S.,
SÖĞÜT,T., GÜLLÜOĞLU,L., ASLAN,M., ÇALIŞKAN,M.E., ARSLANTAŞ,H., 2005. İkinci
Ürün Koşullarına Uygun Soya (Glycine <span
class=SpellE>Max
Merr.) Çeşit Islahı
Üzerinde Araştırmalar. Türkiye 6. Tarla Bitkileri Kongresi Bildirileri


11. ARIOĞLU,H.H., ZAİMOĞLU,B., ÇALIŞKAN,S.,
SÖĞÜT,T., GÜLLÜOĞLU,L., ASLAN,M., ÇALIŞKAN,M.E., ARSLANTAŞ,H., 2005. Melezleme
Yöntemine Göre Yerfıstığı (Arachis <span
class=SpellE>Hypogeae
L.) Çeşit Islahı Üzerinde Araştırmalar.
Türkiye 6. Tarla Bitkileri Kongresi Bildirileri


12. GÜLLÜOĞLU, L., ARIOĞLU, H.H., ZAİMOĞLU, B.
2005.“Türkiye’de Yağlı Tohum Üretimi ve Tohumluk Sorunu” Türkiye Tohumculuk
Kongresi Bildirileri, Adana. (Basımda)


13. ZAİMOĞLU, B., ARIOĞLU, H.H., GÜLLÜOĞLU, L.
2005. “Türkiye’de Tohumluk Patates Üretim Potansiyelinin Belirlenmesi Üzerinde
Araştırmalar” Türkiye Tohumculuk Kongresi Bildirileri, Adana. (Basımda).


14. ARIOĞLU, H.H, ÇÜRÜK, U., ZAİMOĞLU, B.,
KURT, C.,2006. “Çukurova Koşullarinda Kışlık Dönemde
Yetiştirilen Bazı Yemeklik ve Sanayi Tipi Patates Çeşitlerinin Verim
Potansiyellerinin Belirlenmesi” Türkiye 4. Patates Kongresi (Basımda)


15. ARIOĞLU,H.H., KURT,C., GÜLLÜOĞLU,L.,
ZAİMOĞLU,B.,
2009.
İkinci Ürün Koşullarına Uygun Susam (<span
class=SpellE>Sesamum
İndicum) Çeşitlerinin
Belirlenmesi. Ç.Ü.Z.F. Dergisi, 24(1):1-8 (Yayında)


16. GÜLLÜOĞLU,L., KURT,C., ARIOĞLU,H.H., ZAİMOĞLU
ONAT,B.,
20011 İkinci Ürün Koşullarında Bazı Soya (Glycine
max (L.) Merr.) <span
class=SpellE>Genotiplerinin
(Çeşit ve Hatlar) Önemli Tarımsal ve Kalite
Özelliklerinin Belirlenmesi, Ç.Ü.Z.F. Dergisi (Yayında)


17. ARIOĞLU, H.H., ÇALIŞKAN, S., ZAİMOĞLU,
B
., KURT, C., ARIOĞLU, E., GÜLLÜOĞLU, L., 2007. Halisbey
ve Sultan Yerfıstığı Çeşitlerinin Islahı Üzerinde Araştırmalar. Türkiye
VII. Tarla Bitkileri Kongresi Bildiriler Kitabı-II, s 470-474.
Erzurum.


18.  ARIOĞLU, H.H., KURT, C., ÇALIŞKAN, S.,
ZAİMOĞLU, B., GÜLLÜOĞLU, L., ARIOĞLU, E., 2008. Arısoy ve <span
class=SpellE>Atakişi
Soya Çeşitlerinin Islahı Üzerinde Araştırmalar.
Türkiye III. Tohumculuk Kongresi Bildiri kitabı, s.128-136,
Ürgüp.


  19. ZAİMOĞLU, B., KURT,C.,
GÜLLÜOĞLU,L., ARIOĞLU,H.H., 2009. Çukurova Bölgesinde İkinci Ürün Koşullarında
Bazı Soya Çeşit ve Hatlarının Verim ve Tarımsal Özelliklerinin Belirlenmesi.
Türkiye
VIII. Tarla Bitkileri Kongresi Bildiriler Kitabı, Antakya Türkiye VIII. Tarla
Bitkileri Kongresi Bildiriler Kitabı, s.188-191,
Antakya


20. KURT,C., ZAİMOĞLU,B., GÜLLÜOĞLU,L.,
ARIOĞLU,H.H., 2009.
Çukurova Bölgesi Ana Ürün Koşullarında Bazı Yerfıstığı
Çeşit ve Hatlarının Verim ve Bazı Tarımsal Özelliklerinin Belirlenmesi. Türkiye
VIII. Tarla Bitkileri Kongresi Bildiriler Kitabı, Antakya Türkiye VIII. Tarla
Bitkileri Kongresi Bildiriler Kitabı, s.237-241,
Antakya


21. ARIOĞLI,H., KURT,C., GÜLLÜOĞLU,L., ZAİMOĞLU,B.,
ONARAN,H., 2010. The Determination
of Yield Performance of <span
class=SpellE>Some
Potato Varieties
in Mediterranean Climate <span
class=SpellE>Conditions. International Symposium
on Agronomy and <span
class=SpellE>Physiology of Potato. <span
class=SpellE>Proceedings of Symposium, p.<span
class=GramE>302-306, 20-24 September 2010,
Nevşehir-Türkiye. Journal of Field
Crops. 15(2):123-127


DERSLER
Tohumculuk Mevzuatı,  Fitapatoloji, <span
class=SpellE>Herboloji
, Kültür Bitkileri Zararlıları, Tohum Depolama
Tekniği